Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en is vervolgens verschuldigd voor het gehele Volleybal seizoen (vanaf 1 juli t/m 30 juni volgend jaar).

De algemene ledenvergadering vindt veelal plaats in de maand oktober, bij aanvang van het volleybalseizoen.

Als vereniging maken we graag gebruik van een automatische incasso.Bij aanmelding kan dan ook worden aangegeven of we via een automatische incasso de contributie mogen innen. (Dit kan altijd in overleg ook later worden gewijzigd). Bij betaling via automatische incasso wordt de contributie in twee termijnen betaald.
1 – Bij aanvang van het seizoen, sept/okt (2/3 deel van de contributie)

2 – Halverwege het seizoen jan/feb (1/3 deel van de contributie)

Als de contributie via een factuur wordt betaald dan wordt in een keer de totale contributie in rekening gebracht. De contributie kan worden overgemaakt naar onderstaand rekeningnummer met vermelding van minimaal de naam van het verenigingslid en de NEVOBO relatiecode.


Seizoen 2022-2023

TEAM KLASSE  CONTRIBUTE
Heren 1 1e  €             277,00
Heren 2 3e  €             220,00
Heren 3 3e  €             220,00
Dames 1 3e  €             220,00
Mixed A-team 2e  €             150,00
Mixed B-team 2e  €             150,00
Mixed C-team 2e  €             150,00
CMV-Mini’s  €             110,00
Recreanten  €             100,00

Hoogstwaarschijnlijk zullen bovenstaande bedragen ook gelden voor het komende seizoen.
De contributie voor 2023-2024 moet nog definitief worden vast gesteld/goedgekeurd op de jaarvergadering.

De Volleybalvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

onder nr. 40001056

IBAN: NL40RBRB0697535819
Regio-bank te Oudehaske
t.n.v. Volleybal Oudehaske


HOME

Archieven

Tweets