Kids

TRAININGSTIJDEN
WEDSTRIJDDATA
ALGEMENE INFORMATIE
DOWNLOADS
WEDSTRIJD IMPRESSIE
3X VOLLEYBALLEN 6-8 jaar


dsc_0287

Trainingstijden
Niveau 1 tm 6 (6 tm 12 jr)
Trainingsinfo: Klik hier

Suzanne
Laura
Sanna
Liz
Yldau
Elmar
Veronique
Vicky


bestand_003

Wedstrijddata

De voorlopige data van de toernooien zijn seizoen (2022/2023):

DATUM PLAATS PROGRAMMA

bestand_000


Algemene Informatie

dakpan niveau

De leeftijdsgrenzen
voor seizoen 2022-2023 zijn:
Leeftijdsgrenzen:

Niveau 6 geboren op of na 01-10-2011
Niveau 5 geboren op of na 01-10-2012
Niveau 4 geboren op of na 01-10-2013
Niveau 3 geboren op of na 01-10-2014
Niveau 2 geboren op of na 01-10-2015
Niveau 1 geboren op of na 01-10-2016

Alle mini’s die in Oudehaske trainen, doen automatisch ook mee aan wedstrijden.
Het is slechts toegestaan om 1 niveau lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in hoort te spelen (conform de gestelde leeftijdgrens). Het blijft echter wel toegestaan om hoger te spelen dan het niveau dat correspondeert met de leeftijd.

Voor nieuwe spelers kan dus gelden dat`deze spelers eerst via trainingen op een dusdanig niveau moeten komen, voordat er deelgenomen kan worden aan de toernooien. Er moet voorkomen worden dat een speler van bijvoorbeeld 11 jaar tegen een speler van 7 jaar moet spelen. Dit vanwege sociaal-emotionele gronden voor het oudere kind, onrechtvaardigheid naar het jongere kind.

Teamsamenstelling:
Er geldt een koppeling tussen de leeftijd van een kind en het spelen van een bepaald niveau. Volgens de NEVOBO regels mag een speler slechts 1-niveau onder het spelniveau dat is gekoppeld aan zijn leeftijd spelen. Een team wordt in principe samengesteld voor een aantal toernooien.
Bij het indelen van de teams zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • Leeftijd
  • Spelniveau vorig jaar
  • Volleybalvaardigheden
  • Samenstelling teams vorig seizoen
  • Jongen/meisje

Tijdens de basisschoolvakantie zijn er geen trainingen.

Het seizoen loopt door tot eind mei.

Spelniveau:
Niveau 1 begint vanaf 6/7 jaar. Bij elke leeftijd hoort een niveau. 11/12 jarigen spelen in niveau 6. Op niveau 1 beginnen de kinderen met serveren, vangen, gooien en veel bewegen. Op niveau 2 komt er toetsen (onderhands spelen) bij. Vanaf niveau 4 lijkt het spel al meer op volleybal. De bal wordt nog één keer gevangen. En uiteindelijk spelen ze volledig volleybal. Het ene kind zal iets sneller het laatste niveau bereiken, dan het andere kind. Voor ieder zal het spelplezier het voornaamste zijn.

Teamgrootte:
Elk team bestaat uit 4/5 kinderen. Omdat er maar 4 kinderen in het mini-veld staan, kan elk kind zijn bijdrage aan de wedstrijd leveren. Vanaf het laagste niveau is het een teamsport, dat per niveau meer samenspel vraagt. In Niveau 1 en 2 bestaat het samenspel uit bewegen en met elkaar willen winnen. Het serveren, gooien en vangen en ook nog eens bewegen is individueel en al (in)spannend genoeg. In Niveau 3 moet er verplicht eenmaal gespeeld worden naar een medespeler, die de bal moet vangen. Dan begint het samenspel van volleybal.


Downloads

Download flyer 6-8 jaar: flyer 6-8 jaar


Download bon-6-12 jaar: Bon gratis training 6-12 jaar

Download infofolder: Folder Kids training en toernooien

Download spelregels CMV: 2019-2020 spelregels CMV Heerenveen


Wedstrijd/training impressie

2015-12-12 Open Dag Kulturhûs CMV toernooi

2016-12-17 CMV Toernooi in Kulturhûs Oudehaske


HOME

Archieven

Tweets