Bestuur

Samenstelling Bestuur

Functie: Naam: Mail naar:
Voorzitter: Rien de Ridder
Secretariaat: Neeltsje Ruiter
Penningmeester: Jan Lenes

Vrijwilligers (Commissies)

Ledenadministratie: Nynke Westra
Wedstrijdsecretariaat: Ellen de Ridder
Mini’s: Ellen de Ridder
Jeugd: Rien de Ridder
Recreanten: Ellen de Ridder
Website: Ellen de Ridder Website:
Stratenvolleybal: vacature Stratenvolleybal:

HOME

Archieven

Tweets