Teamregels

 • Je bent alleen een team als je als individu je bijdragen kan en wil leveren.
 • Accepteer elkaars aardig- en eigenaardigheden.
 • Geef eerlijk aan als je ergens mee zit, team, trainer of coach kan dan rekening met je houden
 • Stimuleer elkaar binnen en buiten de lijnen (dat is positieve feed back), tijdens de wedstrijden, maar zeker ook op de trainingen.
 • Problemen tussen spelers, van wat voor aard dan ook, moeten direct in een onderling gesprek uit de weg worden geruimd. Indien nodig wordt de hulp van de aanvoerder trainer of coach ingeroepen.
 • Je moet ervoor zorgen dat je nooit andere spelers irriteert door opmerkingen, aanmerkingen, uitlatingen en/of gedragingen:
 • Respecteer elkaar. Ga niet lachen als iets niet lukt. Iedereen mag en kan fouten maken (Juist bij trainingen moet je elkaar de vrijheid geven om ongedwongen dingen uit te proberen, zonder commentaar te krijgen.)
 • Het geheel is meer dan de som van de delen. Dit betekent dat als spelers bereid zijn zichzelf weg te cijferen in het belang van het team, dit team sterker is dan een team waarin individueel de spelers mogelijk sterker zijn maar het teamverband ontbreekt.
 • Het belang van het team prevaleert altijd boven het belang van een speler, de trainer of de coach.
 • Je moet elke training en wedstrijd aanwezig zijn;
  • Zijn er omstandigheden, om van het bovenstaande af te wijken, dan moet je tijdig, minimaal 2 dagen van te voren contact, opnemen met de trainer/coach.
  • Deze zal dan na onderling overleg beoordelen of je gerechtigd bent weg te blijven.
  • Als je zonder bericht afwezig bent of als je zonder geldige reden niet komt opdagen, dan worden passende maatregelen getroffen door de trainer en/of coach.
  • Alleen bij zeer goede redenen kan afwezigheid of te laat komen getolereerd worden.
 • Alle teamleden onderwerpen zich aan de opbouw, uitvoering van techniek, uitvoering van tactiek van de training en de wedstrijd zoals de trainer en of coach dit aangeeft;
 • Alle teamleden zijn in principe altijd aanwezig bij de wedstrijden. Samen uit samen thuis. Dus afwezigheid vanuit gegeven dat er toch wel 6 spelers zijn wordt niet geaccepteerd.
 • Trainingen starten op een bepaald tijdstip en dat betekent dat je 5 minuten voor aanvang omgekleed klaar staat in de zaal zodat we direct kunnen starten.
 • Samen!!! We bouwen vooraf samen het veld op en ruimen alles samen weer op!
  • Bij thuiswedstrijden ben je als team ruim op tijd aanwezig om gezamenlijk de volleybalvelden op te bouwen.
 • Geblesseerde spelers komen ook zoveel als mogelijk naar de trainingen, het zijn teamgenoten. Indien mogelijk trainen ze een aangepast programma.
 • Draag tijdens het sporten geen sieraden. Dit is zowel voor je zelf van belang als ook voor je medespelers en tegenstanders welke je zou kunnen verwonden.
 • Winnaars haken nooit af, afhakers winnen nooit.!!
 • Bij blessures wordt direct contact opgenomen met de trainer en wordt getracht om zo snel als mogelijk een deskundige naar de blessure te laten kijken.
 • Rek en strekken is mooi moment om alle roddels en vakantie verhalen nog door te nemen. Een ontspannen houding is bij rekken namelijk erg belangrijk! Hierna gaat de knop om en gaan je voor 200% voor de training.
 • Zorg dat je tijdens trainingen altijd knie beschermers draagt en een bidon bij je hebt, ben je iets vergeten dan haal je het op!
 • Rijschema is ruim op tijd bij iedereen bekend, kan je keertje niet dan ruil je onderling.
 • Het is niet toegestaan te roken voor en na de training en wedstrijden in sportaccommodaties, kantine, auto’s etc.
 • Geen kleding en/of waardevolle spullen achterlaten in de kleedruimtes; graag in sporttas meenemen in de zaal.
 • Niet met buitenschoenen in de zaal (dus ook niet met volleybal schoenen buiten)
 • Pesten, mensen uitsluiten, schelden of fysiek geweld wordt niet getolereerd
 • Kleedruimtes netjes en droog achterlaten
 • Geen mobiel (gebruik) tijdens trainingen en wedstrijden.

HOME

Archieven

Tweets