Recreanten team

De recreanten trainen en spelen op woensdag avond. Voorafgaand aan het spelen wordt een halfuurtje training gegeven. De recreanten doen ook mee met een regionale recreanten competitie.

Veelal vinden de wedstrijden plaats op de trainingsavond.

Recreanten:

Mint Pijlman
Jeep Heida
Petra Hielkema-Protz
Ellen de Ridder
Alex Hoksbergen
Michiel Osinga
Thea van de Meer
Renske van der Brug-Makkinga
Bert Flokstra
Wim Welles
Regina Hazenberg
Nynke Westra – de Vries
Marlies Flokstra
Edwin Ypma