Kids

Download infofolder: Folder Kids training en toernooien

Download spelregels CMV 2017-2018: spelregels-cmv-2017-2018

dakpan niveau

De leeftijdsgrenzen
voor seizoen 2016-2017 zijn:
Leeftijdsgrenzen:

Niveau 6 geboren op of na 01-10-2004
Niveau 5 geboren op of na 01-10-2005
Niveau 4 geboren op of na 01-10-2006
Niveau 3 geboren op of na 01-10-2007
Niveau 2 geboren op of na 01-10-2008
Niveau 1 geboren op of na 01-10-2009

Alle mini’s die in Oudehaske trainen, doen automatisch ook mee aan wedstrijden.
Het is slechts toegestaan om 1 niveau lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in hoort te spelen (conform de gestelde leeftijdgrens). Het blijft echter wel toegestaan om hoger te spelen dan het niveau dat correspondeert met de leeftijd.

Voor nieuwe spelers kan dus gelden dat`deze spelers eerst via trainingen op een dusdanig niveau moeten komen, voordat er deelgenomen kan worden aan de toernooien. Er moet voorkomen worden dat een speler van bijvoorbeeld 11 jaar tegen een speler van 7 jaar moet spelen. Dit vanwege sociaal-emotionele gronden voor het oudere kind, onrechtvaardigheid naar het jongere kind.

Teamsamenstelling:
Er geldt een koppeling tussen de leeftijd van een kind en het spelen van een bepaald niveau. Volgens de NEVOBO regels mag een speler slechts 1-niveau onder het spelniveau dat is gekoppeld aan zijn leeftijd spelen. Een team wordt in principe samengesteld voor een aantal toernooien.
Bij het indelen van de teams zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • Leeftijd
  • Spelniveau vorig jaar
  • Volleybalvaardigheden
  • Samenstelling teams vorig seizoen
  • Jongen/meisje

Tijdens de basisschoolvakantie zijn er geen trainingen.

Het seizoen loopt door tot eind mei.

Spelniveau:
Niveau 1 begint vanaf 6/7 jaar. Bij elke leeftijd hoort een niveau. 11/12 jarigen spelen in niveau 6. Op niveau 1 beginnen de kinderen met serveren, vangen, gooien en veel bewegen. Op niveau 2 komt er toetsen (onderhands spelen) bij. Vanaf niveau 4 lijkt het spel al meer op volleybal. De bal wordt nog één keer gevangen. En uiteindelijk spelen ze volledig volleybal. Het ene kind zal iets sneller het laatste niveau bereiken, dan het andere kind. Voor ieder zal het spelplezier het voornaamste zijn.

Teamgrootte:
Elk team bestaat uit 4/5 kinderen. Omdat er maar 4 kinderen in het mini-veld staan, kan elk kind zijn bijdrage aan de wedstrijd leveren. Vanaf het laagste niveau is het een teamsport, dat per niveau meer samenspel vraagt. In Niveau 1 en 2 bestaat het samenspel uit bewegen en met elkaar willen winnen. Het serveren, gooien en vangen en ook nog eens bewegen is individueel en al (in)spannend genoeg. In Niveau 3 moet er verplicht eenmaal gespeeld worden naar een medespeler, die de bal moet vangen. Dan begint het samenspel van volleybal.